برچسب: روسازی بتنی غيرمسلح

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه روسازی بتنی راه – سری 4

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با روسازی های بتنی ،حدودیت ها و موانع کاربرد بتن غلتکی(RCC) در روسازی ،تحلیل تنش های حرارتی در روسازی های بتنی ، عملکرد درز روسازی های بتنی ،ساخت...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه روسازی بتنی راه – سری 3

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با روسازی بتنی ،تحليل فنی روش های نرم افزاری در طراحی روسازی بتنی غيرمسلح درزدار ،خواص بتن های غلتکی روسازی راه با و بدون دوده...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه روسازی بتنی راه – سری 2

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با روسازی بتنی راه ،عملکرد بتن الیافی سازگار با محیط زیست در روسازی بتنی ، ارزیابی روسازی بتنی متخلخل سازگار با محیط زیست ، اثر پوزولانهای میکروسیلیس...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه روسازی بتنی راه – سری 1

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با دانه بندی روسازی بتنی راه ،طرح اختلاط اجرایی روسازی بتن غلطکی ،نوع سنگ دانه های بتن در بازشدگی درز در روسازيهای بتنی ، نوع...