برچسب: دانلود پاورپوینت معماری

0

دانلود پروژه پاورپوینت با موضوع : اسلیمی

دانلود پروژه پاورپوینت هنر و معماری در زمینه هنر اسلیمی و ریشه و انواع آن در معماری ایرانی در هنرهای اسلامی هر جا که سخن ازطرح و نقش و نگار باشد، طرحها و نقوش...

0

دانلود پروژه پاورپوینت با موضوع : مکتبهای هنری عصر مدرن(قرن 20)

دانلود پاورپوینت مکتبهای هنری عصر مدرن (قرن 20) این پروژه در 48 اسلاید به معرفی و بررسی مکتبهای هنری عصر مدرن و جنبشهای هنری قرن 20 (عصر مدرن) پرداخته ونگاهی داشته به موضوعاتی همچون : 1.امپرسیونیسم...

0

دانلود پروژه پاورپوینت معماری با موضوع : رنگ در معماری

پروژه پاورپوینت رنگ در معماری و تاثیرات فضایی و مکانی رنگها رنگ در معماری ،رنگ را میتوان یک زبان جهانی نامید، رنگ شامل احساسات ، فرهنگ یک ملت است ، همچنین رنگ بر خلاف...

2

دانلود پروژه پاورپوینت معماری با موضوع : نجوم در معماری ایران و جهان باستان

دانلود پاورپوینت معماری در زمینه نجوم در معماری ایران و جهان باستان این پروژه در 141 اسلاید به معرفی و بررسی نقش نجوم در معماری ایران و جهان باستان پرداخته ونگاهی داشته به موضوعاتی...

دانلود پروژه پاورپوینت معماری با موضوع : معماری پایدار 2 0

دانلود پروژه پاورپوینت معماری با موضوع : معماری پایدار 2

دانلود پروژه پاورپوینت معماری پایدار  معماری پایدار یکی از تحولات بسیار مهم در حوزه معماری است که هدف آن طراحی بنا بر مبنای اصول پایداری و صرفه جویی در مصرف انرژی می باشد.این نوع...

0

دانلود پروژه پاورپوینت معماری با موضوع : نیروهای کیهانی در اهرام مصر

نیروهای کیهانی در اهرام مصر اهرام مصر هميشه در طول تاريخ مورد توجه قرار گرفته است تحقيقات جديد نشان می دهد كه شكل هرم فقط بخاطر زيبايی آن نبود بلكه هرم از قدرتهای انرژيكی...

0

دانلود پروژه پاورپوینت معماری با موضوع : معماری مساجد

معماری مساجد بی گمان ، ظهور و بروز هر پدیده ای در عرصه تاریخی ، خلق الساعه نببوده و منکی بر پدیده ها و زمینه پیش از خود است . این بازگشت ، ما...

0

دانلود پروژه پاورپوینت انسان طبیعت معماری با موضوع :انطباق مصالح و فرم ساختمان با طبیعت و روحیات انسانی این پروژه پاورپوینت انسان طبیعت معماری بوده و در 102 اسلاید به معرفی و بررسی مسئله...

0

دانلود پروژه پاورپوینت معماری تیر و ستون

دانلود پروژه پاورپوینت معماری تیر و ستون پروژه پاورپوینت معماری تیر و ستون در 118 اسلاید به معرفی و بررسی تیر و ستون در معماری پرداخته ونگاهی داشته به موضوعاتی همچون : تیروستون در...

0

دانلود پروژه پاورپوینت معماری با موضوع :هندسه در معماری

هندسه در آثار معماری و طراحی بنا ساختمان های تک عملکردی در طول تاریخ همواره وجود داشته اند. مگارون، اهرام ثلاثه، معبد،ورزشگاه، آشیانه هواپیما، گلخانه و پل معلق مصادیق مشخصی از ساختمان های تک...