برچسب: دانلود مقاله عمران

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تحلیل سازه ای اتصالات(اتصالات فولادی 2) – سری 5

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تحلیل سازه ای اتصالات در سازه های فولادی این مجموعه شامل 14 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم اتصالات در سازه های فولادی ،دیوار برشی فولادی خودبازگشت...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تحلیل سازه ای اتصالات(اتصالات فولادی) – سری 4

تحلیل سازه ای اتصالات فولادی این مجموعه شامل 14 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با تحلیل سازه ای اتصالات فولادی ،سخت شدگی چرخه ای فولاد در رفتار اتصالات فولادی، چیدمان اتصالات ماهیچه ای فولادی در...

1

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تحلیل سازه ای اتصالات(اتصالات سیستم های پیش ساخته) – سری 3

تحلیل اتصالات سیستم های پیش ساخته این مجموعه شامل 11 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با تحلیل سازه ای اتصالات سیستم های پیش ساخته ،رفتار لرزه ای اتصال تیر به ستون...

1

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تحلیل سازه ای اتصالات(مقاوم سازی با ورق های FRP و CFRP)- سری 2

ورق های FRP و CFRP در اتصالات و مقاوم سازی سازه های بتنی این مجموعه شامل 14 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم تحلیل سازه ای اتصالات و مقاوم سازی با ورق...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ژئوتکنیک تونلسازی- سری 2

این مجموعه شامل 13 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ژئوتکنیک در تونل سازی ،تخمین بیشینه نشست سطح زمین در اثر احداث تونل ،نشست سطح زمین تحت تأثیر تونل سازی مکانیزه ،نشست...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ژئوتکنیک در تونلسازی- سری 1

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ژئوتکنیک در تونلسازی ،ارزيابی تغییر شرایط محیطی خاک روان گرا بر تونل های پوشش دار ،رابطه ظرفیت باربری و نشست پی تونل نیایش تهران ، بررسی تغییر شکل...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه مخلوط آسفالتی – سری 8

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با مخلوط های آسفالتی بازیافتی ،تاثیر خرده شیشه ضایعاتی بر عملکرد مخلوط های آسفالتی ،مخلوط آسفالتی اصلا ح شده با ضایعات بطری های پلاستیکی...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه مخلوط آسفالتی – سری 7

این مجموعه شامل 15 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با مخلوطهای آسفالتی گرم ،تحلیل حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی ،خواص عملکردی آسفالت نيمه گرم اصلاح شده ، حساسيت رطوبتی مخلوط آسفالتی گرم ،تاثیر افزودنی...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه مخلوط آسفالتی – سری 6

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با آسفالت پلیمری ،تغيير شکل دائم آسفالت متخلخل پليمری ، مخلوط های آسفالتی گرم حاوی افزودنی پلیمری ، اثر بکارگیری واکس و پلیمر بر خاصیت...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه مخلوط آسفالتی – سری 5

این مجموعه شامل 12 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با سنگدانه های آسفالت ،مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای ،تأثيرسنگدانه بازالتی برعملکرد مخلوطهای آسفالتی ، طرح اختلاط و بهينه سازی مخلوط...