برچسب: دانلود مقاله در مورد میراگر MR،میراگر مایع تنظیم شده،میراگر مایع لزجی،دانلود مقاله عمران،میراگر لزج،میراگر MR

1

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه میراگر ها – سری 5

این مجموعه شامل 16 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با میراگر مایع تنظیم شده ، کنترل نیمه فعال سازه مجهز به میراگر MR با استفاده از روش نیومارك ،مدلسازی اندرکنش سازه و میراگر...