برچسب: بررسی زلزله بم

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تحلیل زلزله های ایران – سری 1

این مجموعه شامل 12 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با تحلیل زلزله های ایران ،پارامترهای لرزه ای در منطقه آذربایجان ،بررسی مؤلفه های زلزله های دوگانه آذربايجان، خطر زلزله در تهران بر پایه...