برچسب: ارتعاشات در راه آهن

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ارتعاشات راه آهن – سری 1

این مجموعه شامل 15 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ارتعاشات در خطوط راه آهن ،استفاده از آسفالت به عنوان لایه جاذب ارتعاش در خط راه آهن ،کاهش ارتعاشات در خطوط راه...