برچسب: آتش سوزی در زلزله

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه مدیریت بحران در زلزله – سری 1

این مجموعه شامل 38 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با مدیریت بحران در زلزله ، تعیین مناطق در خطر تخریب زلزله با استفاده از تصاویر ماهواره ای ،كنترل خسارت سازه ها به...