برچسب: آئین نامه زلزله

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه آیین نامه 2800 زلزله – سری 1

این مجموعه شامل 12 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط آیین نامه 2800 زلزله ، مقایسه زمان تناوب تحلیل دینامیکی طیفی و استاتیکی معادل مطابق استاندارد 2800 ،ارزیابی نیروهای طراحی آئین نامه 2800...