مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه میراگر ها – سری 3

این مجموعه شامل 20 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با میراگر جرمی تنظیم شونده ، ميراگرهای غيرفعال و کاربرد آنها در بهبود رفتار ديناميکی سازه ها ، توزيع بهينه ميراگرها بر اساس توزيع يكنواخت جابجايی و خرابی در طبقات ، طرّاحی ميراگر جرمی برای سازه ی ناميرا با تركيب پاسخهای پايدار و گذرا،روش تحلیلی برای طراحی میراگر جرمی بر پایه کمینه کردن کارمایه مکانیکی، بهسازی لرزه ای عملکرد پل با تنظیم بهینه میراگر متوازن جرمی تک و چندگانه ،تأثير ميراگرهای جرمی متفاوت در كنترل ارتعاش سازه و … می باشد که عناوین مقاله ها به شرح زیر است :
1- کنترل تغییر مکان سازه جداسازی شده با جرم تنظیم شده چند گانه-دو جانبه در ارتفاع و پلان تحت تاثیر زلزله های میدان نزدیک

2- ميراگرهای غيرفعال و کاربرد آنها در بهبود رفتار ديناميکی سازه های دريايی

3- روش نوين توزيع بهينه ميراگرها بر اساس توزيع يكنواخت جابجايی و خرابی در طبقات

4- طرّاحی ميراگر جرمی برای سازه ی ناميرا با تركيب پاسخهای پايدار و گذرا

5- بررسی رفتار قاب ميراگر پشت بام در ساختمانهای مهاربندی شده تحت زلزله های حوزه نزديک و دور

6- کنترل ارتعاشات لرزه ای سازه های غیرخطی با استفاده از مکانیزم میراگر جرمی هماهنگ شده ی نیمه فعال
7- کنترل غیر فعال با استفاده از میراگر جرمی تنظیم شده ی بهینه و عملکرد آن در سازه با رفتار غیر خطی
8- بررسی پاسخ های پیچشی ساختمان های نامتقارن با استفاده از میراگر جرمی تنظیمی
9- روش تحلیلی برای طراحی میراگر جرمی بر پایه کمینه کردن کارمایه مکانیکی

10- مقایسه پارامتریک میراگر جرمی تىظیم شده ی منفرد (TMD)  با میراگر جرمی تىظیم شده ی  چند گانه (MTMD) با استفاده از شاخص خرابی
11- مقایسه کارایی میراگرهای جرمی و سیال تنظیم شونده در سازه های بلند تحت زلزله حوزه نزدیک و دور
12- مقایسه آزمایشگاهی عملکرد میراگرهای جرمی تنظیم شده در سازه های یک درجه آزادی
13- مقايسه ميزان تأثير ميراگرهای جرمی متفاوت در كنترل ارتعاش سازه با استفاده از تابع كارايی ميراگر
14- ارزیابی عملکرد لرزه ای سیستم ترکیبی سری میراگر جرمی و ستون مایع و ارائه روشی برای افزایش کارایی آن
15- مقایسه عملکرد میراگر جرمی و مخزن متحرک مستغرق در کاهش دامنه پاسخ سکوهای ثابت دریایی
16- بررسی عملکرد میراگر جرمی تنظیم شونده غیرفعال در کاهش ارتعاشات عرشه ی پل ها تحت عبور بار ترافیکی
17- تقسیم اسکلت ساختمان بتنی منظم به بخش های مجزا و دارای اندرکنش دینامیکی و استفاده از میراگر به منظور کاهش پاسخ لرزه ای 
18- بهسازی لرزه ای عملکرد پل با تنظیم بهینه میراگر متوازن جرمی تک و چندگانه
19- کنترل نیمه فعال میراگر جرمی تنظیم شونده به روش ژنتیک فازی
20 – کارایی میراگر جرمی تنظیم شده در کاهش آسیب خستگی سکوهای دریایی نوع جاکت
جهت دانلود از لینک زیر استفاده نمایید :

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *