مجموعه مقالات IsI معماری – انرژی سری 3

سری سوم از مجموعه مقالات شامل مطالبی در مورد طراحی معماری با رویکرد توجه به انرژی های تجدید شونده و استفاده از این انرژی ها و نیز ارائه روشهای طراحی نوین در جهت کاهش مصرف سوختهای فسیلی و در مجموع توجه به اهداف معماری پایدار می باشد.در این سری 5 مقاله قرار داده شده که عناوین مقاله ها به شرح زیر است.:

1-Sustainability, architectural topology and green building evaluations of Kashan-Iran as a hot-arid region(2011 International Conference on Green Buildings and Sustainable Cities)

2-A Novel Conceptual Fire Hazard Ranking Distribution System based on Multisensory Technology(Procedia Engineering 71 ( 2014 ) 567 – 576)

3-Heat, airandmoistureinteractions (Frontiers ofArchitecturalResearch(2013) 2, 116–119)

4-Passivecoolingtechniquesthroughreflective and radiativeroofsintropicalhousesin Southeast Asia:Aliteraturereview(Frontiers ofArchitecturalResearch(2014) 3, 283–297)

5-Smart skin and actuators for morphing structures (23rd International Congress of Theoretical and Applied Mechanics، Procedia IUTAM 10 ( 2014 ) 427 – 441)

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *