مجموعه مقالات IsI معماری – انرژی سری 2

سری دوم از مجموعه مقالات شامل مطالبی در مورد طراحی معماری با رویکرد توجه به انرژی های تجدید شونده و استفاده از این انرژی ها و نیز ارائه روشهای طراحی نوین در جهت کاهش مصرف سوختهای فسیلی و در مجموع توجه به اهداف معماری پایدار می باشد.در این سری 5 مقاله قرار داده شده که عناوین مقاله ها به شرح زیر است.:

1-A comparative analysis of the energy performance of traditional wooden shutters and contemporary aluminium roller shutters in Istanbul, a case study( The Mediterranean Green Energy Forum 2013, MGEF-13)

2-TIAR: Renewable energy production, storage and distribution; a new multidisciplinary approach for the design of rural facility(68th Conference of the Italian Thermal Machines Engineering Association, ATI2013)

3-On a cool coating for roof clay tiles: development of the prototype and thermal-energy assessment(68th Conference of the Italian Thermal Machines Engineering Association, ATI2013)

4-Coloured solar-thermal absorbers – a comparative analysis of cermet structures(SHC 2013, International Conference on Solar Heating and Cooling for Buildings and Industry September 23-25, 2013, Freiburg, Germany)

5-Energy performance assessment of and advanced integrated façade through experimental data analysis(SHC 2013, International Conference on Solar Heating and Cooling for Buildings and Industry September 23-25, 2013, Freiburg, Germany)

55,000 RIAL – دانلود مقالات

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *