مجموعه مقالات IsI معماری – انرژی سری 1

این مجموعه مقالات شامل مطالبی در مورد طراحی معماری با رویکرد توجه به انرژی های تجدید شونده و استفاده از این انرژی ها و نیز ارائه روشهای طراحی نوین در جهت کاهش مصرف سوختهای فسیلی و در مجموع توجه به اهداف معماری پایدار می باشد.در این سری 5 مقاله قرار داده شده که عناوین مقاله ها به شرح زیر است.:

1-Energy-efficient management modeling towards interior thermal comfort:an architectural element manipulating case study on small detached houses in Bangkok (accepted March 4, 2010)

2- Using passivecoolingstrategiestoimprove thermal performanceandreduceenergy consumption ofresidentialbuildingsinU.A.E. buildings (accepted22January2014)

3-An empirical study of performance characteristics of BIPV (Building Integrated Photovoltaic) system for the realization of zero energy building(2014)

4-Thermal performanceofatria:Anoverviewofnaturalventilation effectivedesigns (2014)

5-New Egypt with a New Hybrid Skin “A New Hybrid Architecture Vision for the Egyptians` Development Corridor”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *