مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ژئوتکنیک تونلسازی- سری 2

این مجموعه شامل 13 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ژئوتکنیک در تونل سازی ،تخمین بیشینه نشست سطح زمین در اثر احداث تونل ،نشست سطح زمین تحت تأثیر تونل سازی مکانیزه ،نشست زمین در اثر تونل سازی با EPB  ،بررسی نشست سطحی زمین ناشی از تونل های دوقلو برای شرایط مختلف سازه ای تونل ، تعیین فشار تنش موثر و شتاب در راستای قائم تونل مدفون در خاک ماسه ای تخت تاثیر انفجار سطحی … می باشد که عناوین مقاله ها به شرح زیر است :
1-تاثیر روند حفاری تونل های دو قلو روی نشست سطحی زمین نرم در تونل سازی سپری EPB TBM در فواصل نسبی مختلف

2-تخمین بیشینه نشست سطح زمین در اثر احداث تونل با رویکردهای شبکه عصبی و شبکه عصبی موجکی(ویونت)

3-آنالیز حساسیت پارامترهای موثر بر نشست سطح زمین _مطالعه موردی:تونل نیایش

4-مکانیزم دیوار جداکننده در یک تونل سطحی واقع در خاک مستعد روان گرایی

5-مطالعه عددی تاثیر پارامترهای رفتار شکننده ی توده سنگ های سخت در تغییر مکان دیواره و گسترش ناحیه ی خمیری اطراف تونل های عمیق

6-تحلیل برگشتی داده های همگرایی سنجی و برداشت نشست سطحی زمین در حین اجرای زوج تونل رسالت  
7-تعیین فشار تنش موثر و شتاب در راستای قائم تونل مدفون در خاک ماسه ای تخت تاثیر انفجار سطحی
8-پیش بینی نشست سطح زمین تحت تأثیر تونل سازی مکانیزه در محدوده ایستگاه های  شماره 11 و 12 خط یک متروي تبریز، به روشهای تجربی، تحلیلی و عدد ی
10-تحلیل عددی نیمرخ طولی و عرضی گودی نشست زمین در اثر تونل سازی با EPB مطالعه ی موردی: تونل های متروی شیراز
11-مطالعه ی تاثير وزن و هندسه ی ساختمان بر نشست سطح زمين ناشی از تونل سازی مرحله ای با استفاده از روش عددی اجزای محدود
12-مدلسازی فیزیکی نشست در خاك ماسه ای ناشی از تونل سازی مکانیزه
13-بررسی نشست سطحی زمین ناشی از تونل های دوقلو برای شرایط مختلف سازه ای تونل
جهت دانلود از لینک زیر استفاده نمایید :

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *