مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ژئوتکنیک – سری 3

این مجموعه شامل 18 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ژئوتکنیک و مکانیک خاک ، تعیین تنش افقی زمین با استفاده از آزمایش نفوذ مخروط ، ارزيابی رفتار ديناميکی خاک های ريزدانه با استفاده از الگوريتم دسته بندی گروهی داده ها ،بررسی تحليلی اثرات توپوگرافی زمين، استفاده از نتایج کاوشگرهای دینامیکی در مطالعه خاك های ریزدانه ،ارزیابی منحنی مشخصه آب-خاک بر اساس تئوری تخلخل موضعی، ارزیابی تغییر شکل گود های مهار شده در تحلیل های خمیری و تحکیمی، ژئوتکنیک و مکانیک خاک … می باشد که عناوین مقاله ها به شرح زیر است :
1- مقایسه ی نتایج تحليل عددی و آزمایشگاهی مقاومت بيرون کشش ژئوگرید و مهار شبکه محصور شده توسط لایه ی درشت دانه در خاک چسبنده

2- پیش بینی ضریب عکس العمل بستر با استفاده از سختی برشی در کرنش های کوچک

3- بررسی اثر مشخصات خاک در سرعت بیشینه ذرات، ناشی از کوبش شمع با استفاده از آنالیز اجزا محدود

4- بررسی اثر پارامتر های حالت مختلف در اصلاح یک مدل کشسانی خمیری در قالب مدل های با سطح حدی

5- اندازه گیری مکش بافتی اولیه ی خاک های متراکم شده بر روی بازه ی ترشدگی منحنی مشخصه ی آب – خاک با استفاده از جابجایی محوری

6- تعیین تنش افقی زمین با استفاده از آزمایش نفوذ مخروط : رویکرد پایگاه داده ها
7- تحلیل حد مرزی بالا با استفاده از روش بدون شبکه در خاک های چسبنده 
8- اصلاح محیط معادل سیتارام و مقایسه ی تحلیل آن با نتایج حاصل از تحلیل محیط ناپیوسته 
9- روش پیشنهادی تخمین منحنی مشخصه ی آب – خاک برای خاک های چسبنده

10- ارزيابی رفتار ديناميکی خاک های ريزدانه با استفاده از الگوريتم دسته بندی گروهی داده ها
11- بررسی تحليلی اثرات توپوگرافی زمين بر ميزان اضافه فشار حاصل از امواج انفجاری

12- مقایسه ی روش های مختلف ارزیابی میزان اثرگذاری متغیر های ورودی در شبکه های عصبی پیش خور با استفاده از داده های ژئوتکنیکی
13- مدلسازی دوبعدی رفتار خاك دانه ای در آزمايش سه محوری زهكشی شده با روش المانهای مجزا

14- تعيين پارامترهای اندرکنشی خاک مهاری برای مدلسازی عددی – براساس داده های ميدانی
15- استفاده از نتایج کاوشگرهای دینامیکی در مطالعه خاك های ریزدانه و براورد پارامتر چسبندگی
16- تاثیر ذرات ریزدانه بر روی مقدار افت مخروط اسلامپ در خاک بعمل آوری شده با فوم برای حفاری با ماشین EPB

17-ارزیابی منحنی مشخصه آب-خاک بر اساس تئوری تخلخل موضعی 
18-ارزیابی تغییر شکل گود های مهار شده در تحلیل های خمیری و تحکیمی
جهت دانلود از لینک زیر استفاده نمایید :

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *