مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه پیش بینی زلزله – سری 1

این مجموعه شامل 16 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط پیش بینی زلزله و زلزله های آینده ، بانک داده های منتخب حرکات قوی زمین برای زلزله های ایران ،تحلیل آماری الگوی زمانی لرزه خیزی در ناحیه ی زاگرس ، پیش بینی زلزله در ایران با بهره گیری از باندهای حرارتی تصاویر ماهواره ای ، رابطه ی پیش بینی حرکت زمین (رابطه ی کاهندگی) برای شتاب طیفی زلزله های ایران، استفاده مستقیم از نتایج شبیه سازی زلزله در تحلیل خطر احتمالاتی وابسته به زمان، بررسی و تحلیل نظری پیش بینی زلزله هایی با قدرت بیشتر از 7 ریشتر در ایران … می باشد که عناوین مقاله ها به شرح زیر است :
1- نظریۀ کاپولا و کاربرد آن در شناسایی الگوهای پیچیده رخدادهای لرزه ای آینده

2- بررسی تأثیر تغییرات تنش کولمب بر مدلهای زمان وابسته در شرق ایران

3- بانک داده های منتخب حرکات قوی زمین برای زلزله های ایران

4- تحلیل آماری الگوی زمانی لرزه خیزی در ناحیه ی زاگرس

5- بررسی تغییرات آب های زیرزمینی تحت تاثیر میدان های الکترومغناطیسی زمین با رویکرد پیش بینی وقوع زلزله

6- سیستم تعیین موقعیت ماهواره ای GPS و کاربرد آن در مطالعات ژئودینامیک و پیش بینی زلزله 
7- پیش بینی زلزله در ایران با بهره گیری از باندهای حرارتی تصاویر ماهواره ای : مطالعه موردی زلزله 1383 راور 
8- رابطه ی پیش بینی حرکت زمین (رابطه ی کاهندگی) برای شتاب طیفی زلزله های ایران
9- مطالعه ی تاثیر لحاظ عدم قطعیت های عمق رخداد در نتایج خطر لرزه یی احتمالاتی

10- خوشه بندی فازی روابط کاهندگی در تحلیل خطر لرزه یی برای نواحی لرزه خیز ایران
11- رهیافتی نو برای پیش بینی زمین لرزه با استفاده از تغییرات ناهمسانگردی در منطقه کرمان

12- اعمال روش ابداعی LDF بر روی سری های زمانی دمای خاك در پيش بينی زلزله
13- استفاده مستقیم از نتایج شبیه سازی زلزله در تحلیل خطر احتمالاتی وابسته به زمان مطالعه موردی تهران
14- آسيب پذيری لرزه ای شهر يزد

15- مقایسه نتایج حاصل از کاربرد توابع انتقال رگرسیونی و شبکه عصبی برای پیش بینی بزرگای زلزله های آتی گسل شمال تبریز
16- بررسی و تحلیل نظری پیش بینی زلزله هایی با قدرت بیشتر از 7 ریشتر در ایران
جهت دانلود از لینک زیر استفاده نمایید :

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *