مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه سرمایه گذاری در حمل و نقل- سری 1

این مجموعه شامل 14 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با سرمايه گذاری در شبكه حمل و نقل ،آثار تأخیر در بهره برداری از پروژه های نیمه تمام زیر بنایی حمل و نقل شهری ،سرمايه گذاری در شبكه حمل و نقل بر مبنای قابليت اطمينان ،انتخاب پروژه های سرمایه گذاری حمل و نقل با توجه به عدالت فضایی  ،مشاركت و سرمايه گذاری بخش خصوصی از حمل نقل ريلی ، ارزیابی و تحلیل جایگاه حمل نقل در اقتصاد شهری … می باشد که عناوین مقاله ها به شرح زیر است :
1-بررسی آثار تأخیر در بهره برداری از پروژه های نیمه تمام زیر بنایی حمل و نقل شهری از منظر توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی

2-تخصيص سرمايه گذاری در شبكه حمل و نقل بر مبنای قابليت اطمينان

3-اثر بخشی اقتصادی استفاده از دور تحصیلی به عنوان راهکار مدیریت تقاضای سفرهای تحصیلی

4-ارزیابی اقتصادی تامین زیر ساخت های حمل و نقل در کریدورهای متراکم شهری مطالعه موردی :بزرگراه صدر

5-برآورد قیمت سایه یی آلاینده های زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت فسیلی در بخش حمل و نقل

6-تعيين ارزش زماني کاربران شبکه راه در معابر قيمت گذاری شده شهری
7-تعیین عوارض بهینه مالکیت و عوارض استفاده از خودرو با رویکرد کمینه کردن هزینه های بیرونی: مطالعه موردی شهر تهران
8-ارزیابی بلندمدت اثر ترکیبی سیاستهای مدیریت تقاضای حمل و نقل با استفاده از مدل پویایی سیستم مطالعه موردی: کلانشهر مشهد
9-انتخاب پروژه های سرمایه گذاری حمل و نقل با توجه به عدالت فضایی مطالعه موردی: شبکه حمل و نقل شهر اصفهان

10-ارایه روش حلی بر مبنای الگوریتم ژنتیک برای مسئله یکپارچه انتخاب و زمانبندی پروژه های سرمایه گذاری حمل و نقل
11-ارزیابی پایداری توسعه بخش حمل و نقل در استانهای ایران با استفاده از شاخص جای پای اکولوژیک
12-ارائه مدل های تعیین عوامل موثر بر ارزش افزوده بخش حمل و نقل و تولید ناخالصی داخلی کشور

13-مشاركت و سرمايه گذاری بخش خصوصی از حمل نقل ريلی
14-ارزیابی و تحلیل جایگاه حمل نقل در اقتصاد شهری مطالعه موردی شهر سمنان
جهت دانلود از لینک زیر استفاده نمایید :

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *