مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه رفتار لرزه ای تونل- سری 1

این مجموعه شامل 18 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با رفتار لرزه ای تونل ها ،بررسی تحليلی رفتار لرزه ای تونل ها و ايستگاه های زيرزمينی مترو ،تأثیر تونل مترو شهر تهران بر پاسخ لرزه ای سطح زمین ،تحلیل لرزه ای تونل ها ،بررسی رفتار لرزه ای تونل های مقاوم سازی شده با FRP ،مدل سازی فیزیکی تونل های سگمنتی برای بررسی رفتار لرزه ای آن ها ، تعیین پارامترهای لرزه خیزی جهت طراحی مقاوم تونل ، و طراحی لرزه ای تونل خط سه قطار شهری تهران با استفاده از روش های تحلیلی … می باشد که عناوین مقاله ها به شرح زیر است :
1-مدل سازی گسلش نرمال و تونل قطعه ای در سانتریفیوژ ژئوتکنیکی

2-تأثیر تونل مترو شهر تهران بر پاسخ لرزه ای سطح زمین در محدوده رفتار خطی خاك: مطالعه آزمایشگاهی و عددی

3-الگوی بزرگنمایی لرزه ای سطح زمین در حضور تونل زیرزمینی نعل اسبی تحت امواج مهاجم SH

4-مدل سازی بالازدگی تونل و شريان های حياتی در زمين های مستعد روانگرايی تحت بار لرزه ای

5-بررسی تحليلی رفتار لرزه ای تونل ها و ايستگاه های زيرزمينی مترو

6-حل تحلیلی و عددی پوشش تونل ها در اثر بارهای لرز ه ای و بررسی عوامل تاثیر گذار بر آن
7-تحلیل لرزه ای تونل های مستطیلی ساخته شده به روش حفر و پوش، اندرکنش تونل و زمین
8-بررسی رفتار لرزه ای تونل های مقاوم سازی شده با FRP مطالعه موردی : ايستگاه مترو شهر کرج
9-بررسی نيم تحليلی تفرق امواج برشی لرزه ای SH در برخورد با تونل به شکل دلخواه در محيط متخلخل اشباع

10-مدل سازی فیزیکی تونل های سگمنتی برای بررسی رفتار لرزه ای آن ها در دستگاه میز لرزه 1G
11-ارزیابی تحلیلی تاثیر عوامل مختلف بر نیروهای وارد بر پوشش تونل مدور تحت بارگذاری لرزه ای
12-تعیین ضریب رفتار اعوجاجی تونلی با مقطع بیضی ناقص با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه
13-بررسی پاسخ های لرزه ای و خسارات ایجاد شده در تونل ها با در نظرگرفتن مولفه قایم زلزله
14-بررسی اندرکنش سیستم نگهداری تونل ها با محیط اطراف تحت بارگذاری لرزه ای
15-بررسی شاخص قابلیت اطمینان لرزه ای در تونل های کم عمق زیرزمینی با ترکیب سه روش سطح پاسخ، هاسوفر لیند و المان محدود

16-بررسی پاسخ لرزه ای ساختگاه های واقع بر تونل های دوقلو در اثر انتشار امواج برشی درون صفحه
17-تعیین پارامترهای لرزه خیزی جهت طراحی مقاوم تونل ذاکر
18-طراحی لرزه ای تونل خط سه قطار شهری تهران با استفاده از روش های تحلیلی
جهت دانلود از لینک زیر استفاده نمایید :

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *