مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه خاک های غیراشباع – سری 1

این مجموعه شامل 17 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با خاک های غیراشباع ،ارزيابی رفتار و تغييرحجم خاك های غيراشباع،تحلیل همبسته ترموهیدرومکانیکی شکست در محیط متخلخل غیر اشباع ، پیش بینی مقاومت برشی خاک های غیر اشباع در حالت کرنش صفحه ای، روشی جدید جهت تعیین مقاومت برشی خاکهای غیر اشباع، مقایسه عملکرد متغیرهای تنش در بیان مقاومت برشی خاکهای غیراشباع، بررسی ظرفیت باربری ستون سنگی در خاک غیر اشباع با استفاده از تحلیل های عددی  … می باشد که عناوین مقاله ها به شرح زیر است :
1- تأثیر مکش بر پاسخ لرزه ای خطی و خطی معادل خاکهای غیراشباع

2- فرمولبندی محیطهای خاکی غیراشباع در تغییر شکلهای بزرگ تحت بارگذاری دینامیکی و استاتیکی

3- معرفی تكنيكی جديد برای ارزيابی رفتار و تغييرحجم خاک های غیراشباع

4- بررسی تاثیر همبسته نسبت تخلخل و مکش بافتی بر روی ظرفیت باربری کالیفرنیا (سی بی آر) مخلوط ماسه رسی کائولین غیراشباع

5- بررسی اختلاف نتایج آنالیز تحلیلی و عددی در آزمایش سه محوره  فشاری در حالت های زهکشی شده و زهکشی نشده برای نمونه رسی

6- تحلیل همبسته ترموهیدرومکانیکی شکست در محیط متخلخل غیر اشباع
7- روشی جدید جهت تعیین مقاومت برشی خاکهای غیر اشباع
8- رفتار تحکیمی خاکهای رسی رمبنده در شرایط غیر اشباع و اشباع
9- پیش بینی مقاومت برشی خاک های غیر اشباع در حالت کرنش صفحه ای با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی

10- مطالعه ی آزمایشگاهی ضریب فشار جانبی مخلوط ماسه – بنتونیت غیر اشباع در حالت سکون 
11- پیش بینی ضریب نفوذ پذیری خاک های ریزدانه غیر اشباع نسبت به فاز آب با استفاده از روش های شبکه عصبی مصنوعی و برنامه ریزی ژنتیک

12- ارزیابی تاثیر شرایط غیر اشباع بر مشخصات مکانیکی خاک های تثبیت شده با آهک هیدراته 
13- محاسبه تنش موثر در خاک غیر اشباع با استفاده از رفتار تغییر حجمی خاک در مسر تنش خاص
14- تأثير مسير تنش بر رفتار ترشدگی خاك های غير اشباع
15- اعتبار سنجی روابط تنش مؤثر خاکهای غیراشباع تحت مسیرهای آزمایشگاهی با نگرش ویژه به مکانیک خاک حالت بحرانی
16- مقایسه عملکرد متغیرهای تنش در بیان مقاومت برشی خاک های غیراشباع
17-بررسی ظرفیت باربری ستون سنگی در خاک غیر اشباع با استفاده از تحلیل های عددی 
جهت دانلود از لینک زیر استفاده نمایید :

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *