مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه خاکهای روانگرا و رمبنده – سری 1

این مجموعه شامل 14 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با روانگرایی خاک و خاکهای رمبنده ، بررسی دو رهیافت احتمال شروع روانگرایی در یک خاک روانگرا ،مقایسه و ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاکها در جنوب دشت ارومیه، تحلیل و ارزیابی پارامترهای مؤثر بر فرونشست زمین، ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک در استان مازندران، رانش خاک در حالت سکون تحت اثر سربارهای تناوبی ،ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک ریزدانه، پیش بینی روانگرایی و فشار آب حفره ای ناشی از زلزله، پيش بينی پتانسيل رمبندگی خاكهای رمبنده از طريق شبكه های عصبی مصنوعی  … می باشد که عناوین مقاله ها به شرح زیر است :
1- برآورد پتانسیل وقوع روانگرایی خاك با روش مرکب خوشه بندی میانگین مرکزی فازی و شبکه عصبی مصنوعی (FCM-ANN)

2- بررسی دو رهیافت احتمال شروع روانگرایی در یک خاک روانگرا

3- بررسی و مقایسه اقتصادی و مدیریتی روش های مقابله با روانگرایی مطالعه موردی پروژه طرح و توسعه مجتمع بندری شهید رجایی

4- ارزيابی پايداری و نشست خاكريز ميانگذر درياچه اروميه

5- بررسی عدم قطعيت های موجود در روابط تجربی و پيش بينی احتمالاتی گسترش جانبی ناشی از روانگرايی

6- مقایسه و ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاکها در جنوب دشت ارومیه با بررسی آئین نامه پل های شاهراهی ژاپن ( 1999) و معیار ونگ ( 1979)
7- ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک در استان مازندران با کمک مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی با نگاهی بر معیار ایشیهارا
8- رانش خاک در حالت سکون تحت اثر سربارهای تناوبی 
9- ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک ریزدانه (منطقه مورد مطالعه:شهرک مسکونی سیمرغ شهرستان اسلامشهر)

10- پیش بینی روانگرایی و فشار آب حفره ای ناشی از زلزله با تحلیل عددی غیر خطی 
11- پيش بينی پتانسيل رمبندگی خاكهای رمبنده از طريق شبكه های عصبی مصنوعی

12- تحلیل و ارزیابی پارامترهای مؤثر بر فرونشست زمین
13- بررسی تاثیر فاصله از مرکز زلزله در تعیین تعداد سیکل معادل به روش انرژی استهلاک یافته 
14- ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاکهای بستر سد نازلو ارومیه بر اساس آزمون مقاومت نفوذ استاندارد ( SPT ) و پهنه بندی محدوده توسط نرم افزار GIS
جهت دانلود از لینک زیر استفاده نمایید :

مطالب مرتبط

2 دیدگاه‌

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *