مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه خاک ماسه ای – سری 4

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با خاک ماسه ای اشباع ،ارزیابی تاثیر مکش بافتی؛ درجه اشباع و تراکم نسبی بر روی مقاومت برشی و رفتار مکانیکی خاک ، اثر نوع ریز دانه ها بر خصوصیات فشار آب حفره ایی ماسه های اشباع، تاثیر اشباع شدن خاک دانه ای بر مقاومت و نشست ناگهانی آن،اثر ریزدانه های غیرچسبنده بر رفتار فشار آب حفره ای ماسه های اشباع، ارزیابی رفتار مکانیکی یک خاك ماسه لای دار غیراشباع در چارچوب مکانیک خاك … می باشد که عناوین مقاله ها به شرح زیر است :
1- بررسی تغيير مكان افقی شمع های بلند تحت اثر بار جانبی در خاك ماسه ای

2- توسعه يک مدل رفتاری حالت بحرانی برای درنظر گرفتن رفتار ناهمسان ماسه ها

3- ارزیابی تاثیر مکش بافتی؛ درجه اشباع و تراکم نسبی بر روی مقاومت برشی و رفتار مکانیکی خاک های ماسه یی رس دار غیر اشباع

4- مقایسه اثر نوع ریز دانه ها بر خصوصیات فشار آب حفره ایی خاک ماسه ای اشباع

5- بررسی تاثیر اشباع شدن خاک دانه ای بر مقاومت و نشست ناگهانی آن در آزمایش برش مستقیم

6- تعیین پارامتر های مدل رفتاری Cam-Clay در مدلسازی رفتار خاک ماسه یی در آزمایش سه محوری 
7- بررسی رفتار تناوبی ماسه اشباع و ارزيابی تأثير ناهمسانی القايی
8- اثر ریزدانه های غیرچسبنده بر رفتار فشار آب حفره ای ماسه های اشباع
9- بررسی اندركنش بين دانه ای برای رسيدن به حالت پايدار هم ارز

10- ارزیابی رفتار مکانیکی یک خاك ماسه لای دار غیراشباع در چارچوب مکانیک خاك حالت بحرانی
جهت دانلود از لینک زیر استفاده نمایید :

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *