مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه خاک ماسه ای – سری 2

این مجموعه شامل 15 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با خاک ماسه ای لای دار و رس دار  ،بررسی اثرات نانورس بر روی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک ماسه ای ،خواص میرایی ماسه لای دار مسلح شده با الیاف موکت ،رفتار خزشی خاك ماسه رس دار تحت آزمايش تحكيم يك بعدی ، رفتار حالت بحرانی ماسه های رس دار، ارزیابی تغییر رفتار ماسه ها تحت سیمانی شدن بیولوژیکی ،وضعیت خرابی در خاک های ماسه ای تحت تنش های محصور کننده کم… می باشد که عناوین مقاله ها به شرح زیر است :
1- بررسی حالت بحرانی خاك های دانه ای به روش اجزای گسسته و پیشنهاد یک مدل رفتاری متحد برای ماسه های تمیز و لای دار

2- بررسی اثرات نانورس بر روی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک ماسه ای

3- خواص میرایی ماسه لای دار مسلح شده با الیاف موکت

4- بررسی رفتار خزشی خاك ماسه رس دار تحت آزمايش تحكيم يك بعدی

5- تخمين ضريب فشار جانبی ماسه ها با استفاده از آزمايش نفوذ مخروط در محفظه کاليبراسيون و
شبکه عصبی مصنوعی

6- ارزیابی مناسبترین روش اختلاط برای پراکندگی همگن نانو لوله های کربنی در خاک های ماسه ای رس دار
7- ارائه ی چارچوب واحد برای تفسیر رفتار حالت بحرانی ماسه های رس دار
8- بررسی اثر زئولیت در مقاومت کششی خاک ماسه یی بابلسر تثبیت شده با سیمان
9- ارزیابی تغییر رفتار ماسه ها تحت سیمانی شدن بیولوژیکی

10- وضعیت خرابی در خاک های ماسه ای تحت تنش های محصور کننده کم
11- اصلاح یک مدل رفتاری برای شبیه سازی رفتار ماسه لای دار

12- تأثیر مخلوط آهک و خاکستر پوسته برنج بر بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی خاک ماسه سیلتی
13- تأثیر مکش بافتی بر رفتار مکانیکی خاك ماسه ای مخلوط با لای و رس در تنش های محصور کننده مؤثر کم
14- بررسی تأثیر روش بازسازی و درصد ریزدانه ی خمیری بر رفتار ماسه ها
15- بررسی اثر افزودن نانوذرات رس بر نفوذپذیری خاک ماسه ای لای دار
جهت دانلود از لینک زیر استفاده نمایید :

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *