مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه حمل و نقل ریلی – سری 4

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با شبکه راه آهن ،تحلیل اقتصادی سیستم های حمل و نقل ریلی ،ارزیابی آثار احداث سیستم ریلی درون- شهری بر کیفیت محیط شهری ،بازیابی بهنگام جدول زمان بندی یک شبکه مترو ،ارائه روش توسعه مدل زوال هندسی خطوط ریلی، تخمين مدل تأثير توسعه حمل و نقل ريلی بر رشد اقتصادی كشور، ايمن سازی تقاطعهای همسطح با استفاده از سيستم راهبند هوشمند … می باشد که عناوین مقاله ها به شرح زیر است :
1-تحلیل اقتصادی سیستم های حمل و نقل ریلی بر مبنای ارزش معادل یکنواخت سالانه با در نظر گرفتن عدم قطعیت در نرخ بهره متورم شده

2-ارزیابی آثار احداث سیستم ریلی درون- شهری بر کیفیت محیط شهری مطالعه موردی : خط یک قطارشهری مشهد

3-ارزیابی اقتصادی فازی سیستم های حمل و نقل همگانی با فرض وجود عدم قطعیت در متغیرهای اقتصادی: مطالعه موردی متروی قم 

4-بازیابی بهنگام جدول زمان بندی یک شبکه مترو با استفاده از کنترل کننده پیش بین و در حضور قیود واقعی

5-ارزیابی کارآیی و رتبه بندی نواحی راه آهن جمهوری اسلامی ایران،با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها

6-ارائه روش توسعه مدل زوال هندسی خطوط ریلی: رگرسیون یا زنجیره مارکوف
7-تخمين مدل تأثير توسعه حمل و نقل ريلی بر رشد اقتصادی كشور از سال 1389 -1350
8-شناسایی گذرگاه های پرخطر ریلی-جاده ای براساس شاخص خطر 
9-تخمين هزینه نهایی استفاده از زیر ساختار شبکه راه آهن ایران با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی

10-ايمن سازی تقاطعهای همسطح با استفاده از سيستم راهبند هوشمند
جهت دانلود از لینک زیر استفاده نمایید :

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *