مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه حمل و نقل عمومی(اتوبوس)- سری 1

این مجموعه شامل 14 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با حمل و نقل عمومی ،کیفیت خدمات رسانی شبکه های حمل و نقل عمومی ،طراحی شبکه اتوبوسرانی با در نظر گرفتن نقاط تغيير خط ، مدلسازی تخصيص ناوگان اتوبوسرانی شهری ،بررسی كارآيی نسبی حمل و نقل مسافری و باری استانهای کشور ، بررسی متغییرهای موثر بر تعداد مسافران در طراحی سامانه های اتوبوس تندرو ، حلیل و بررسی سفرهای درون شهری و ارائه راهکار برای مدیریت و برنامه ریزی حمل و نقل عمومی … می باشد که عناوین مقاله ها به شرح زیر است :
1-ارائه مدل محاسبه ارزش ریالی صرفه جویی زمان در شبکه در صورت ورود سیستم حمل و نقل همگانی جدید با استفاده از خروجی های نرم افزار TRANSE CAD مطالعه موردی : اتوبوس سریع BRT شهر قم

2-طراحی شبکه اتوبوسرانی با در نظر گرفتن نقاط تغيير خط

3-ارزیابی کارایی خطوط اتوبوسرانی شهر مشهد با مدل تحلیل پوشش داده ها DEA نمونه موردی خطوط پایانه مصلی

4-ارايه مدل يکپارچه اختصاص ناوگان و زمان بندی شبکه حمل و نقل اتوبوسی تندرو

5-ارزیابی کیفیت خدمات رسانی شبکه های حمل و نقل عمومی مشهد در سال 1390

6-مدلسازی تخصيص ناوگان اتوبوسرانی شهری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی(مطالعه موردی: مشهد مقدس)
7-بررسی كارآيی نسبی حمل و نقل مسافری و باری استانهای کشور در طول برنامه سوم و سالهای ابتدایی برنامه چهارم
8-یک مدل چند هدفه برنامه ریزی خطوط مسافری با در نظر گرفتن تنوع و محدودیت ناوگان و با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی
9-توسعه یک سامانه اطلاع رسانی و ارزیابی عملکرد اتوبوسرانی شهری با بکارگیری داده های مکانی مردم گستر VGI

10-بررسی متغییرهای موثر بر تعداد مسافران در طراحی سامانه های اتوبوس تندرو
11-ارزیابی عملکرد اتوبوس های تندرو در شهر مشهد با تاکید بر مولفه های توسعه پایدار
12-توانمنديهای مورد نياز برای واگذاری تصميمات سطح تاکتيکی خدمات اتوبوسرانی به اپراتورهای خصوصی
13-بررسی عوامل موثر بر زمان توقف اتوبوس ها در ایستگاه ها و پیش بینی آن در سیستم حمل و نقل اتوبوسرانی شهر تهران
14-تحلیل و بررسی سفرهای درون شهری و ارائه راهکار برای مدیریت و برنامه ریزی حمل و نقل عمومی شهری تهران مطالعه موردی سامانه یک اتوبوسرانی تندرو تهران
جهت دانلود از لینک زیر استفاده نمایید :

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *