مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه طراحی لرزه ای پل ها – سری 1

  • طراحی لرزه ای پل ها

این مجموعه شامل 16 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با طراحی لرزه ای پل ها ، اثر مولفه قائم زلزله بر روی پل های بتنی ،بهسازی لرزه ای پل قوسی بتنی، منحنی شکنندگی لرزه ای پل بتنی ،آثار مؤلفه قائم زلزله های نزدیک و دور از گسل بر پل، ارزیابی خطرپذیری لرزه ای سیستم پل کابلی ، پاسخ لرزه ای پل های ترکه ای ، پاسخ لرزه ای پل های چند دهانه ساده در تقاطع با گسل و اثرات زلزله در پل ها … می باشد که عناوین مقاله ها به شرح زیر است :
1- منحنی های شکنندگی لرزه ای تجربی پلها با در نظر گرفتن عدم قطعیت های اتفاقی مختلط

2- بررسی اثر مولفه قائم زلزله بر روی پل های بتنی در نواحی نزدیک گسل

3- طراحی کنترل کننده ی غیر متمرکز H2/LQG با سیستم بازخورد بی سیم برای یک پل معلق ترکه یی تحت بارگذاری لرزه ای

4- بهسازی لرزه ای پل قوسی بتنی (مطالعه موردی پل آمل)

5- منحنی شکنندگی لرزه ای پل بتنی با معیار شکل پذیری ستون و رویکرد شبکه عصبی

6- ارزیابی خطرپذیری لرزه ای سیستم پل کابلی با استفاده از روش هزینه-خسارت-سود
7- ارزیابی رفتار دینامیکی انواع پل های کابلی ایستا در برابر نیروی زلزله
8- بررسی اثر تحریک چند تکیه گاهی بر روی پاسخ لرزه ای پل های ترکه ای
9- اثر محتوای فرکانسی زمين لرزه های نزديک گسل بر عملکرد لرزه ای پايه پل های بتن آرمه
10- مطالعه اثر ضربه بر پاسخ های لرزه ای پل ها با ملاحظه ی اثر اندرکنش خاک-سازه
11- تحلیل لرزه ای پل های کابلی ترکه ای به روش دینامیکی تاریخچه زمانی و استاتیکی غیر خطی 
12- بررسی آثار مؤلفه قائم زلزله های نزدیک و دور از گسل بر پل سه دهانه راه آهن
13- پاسخ لرزه ای پل های چند دهانه ساده در تقاطع با گسل
14- بررسی تأثير تعداد پايه های ميانی در تعداد مودهای مؤثر در ارزيابی لرزه ای پلها به روش تحليل پوش آور مودال
15- اثرات مدل سازی کوله ها و مفاصل پلاستيک پايه ها در رفتار لرزه ای پل های بتنی
16- بررسی تقاضای لرزه ای جابه جایی پس ماند پل های تک ستونه بتنی با المانهای فایبر مبتنی بر روش نیرو
جهت دانلود از لینک زیر استفاده نمایید :

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *