مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه دیوار حائل- سری 3

  • دیوار خاک مسلح

این مجموعه شامل 14 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با دیوار حائل و دیوار خاک مسلح ، مدل سازی عددی ديوار خاك مسلح ، بررسی تغيير شكل پذيری ديوار خاک مسلح ، بهینه سازی حایل های پایدار شده با میخ با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک، پيشنهاد طرح بهينه در ديوارهای حائل مسلح شده با ژئوگريد ، مطالعه تغییر شکل دیوارهای خاك مسلح در برابر زلزله ، تحلیل عددی رفتار دینامیکی دیوارهای تثبیت شده مکانیکی با ژئوسنتتیک و … می باشد که عناوین مقاله ها به شرح زیر است :
1- مدل سازی عددی ديوار خاك مسلح به روش محيط دوفازی و مدل رفتاری هذلولی

2- اولویت سنجی همبستگی مابین پارامترهای شاخص زلزله با پاسخ های لرزه ای دیوارهای مسلح شده با الیاف پلیمری با رویکرد طراحی بر مبنای عملکرد

3- بررسی تغيير شكل پذيری ديوار خاک مسلح به ارتفاع 71 متر در شرايط لرزه ای

4- پيشنهاد طرح بهينه در ديوارهای حائل مسلح شده با ژئوگريد با استفاده از مدلسازی نرم افزاری

5- بهینه سازی حایل های پایدار شده با میخ با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک

6- ارائه ی مدل اندرکنش خاک و نگهدارنده ی اصلاح شده برای تحلیل لرزه یی میل مهارهای انبارهای هسته ای
7- بررسی آزمایشگاهی رفتارهای لرزه یی دیوارهای خاک مسلح سگمنتال با جوشن فلزی
8- مطالعه تغییر شکل دیوارهای خاك مسلح در برابر زلزله
9- تحلیل عددی رفتار دینامیکی دیوارهای تثبیت شده مکانیکی با ژئوسنتتیک

10- بررسی تغییر شکل پذیری دیوارهای خاکی مسلح شده با ژئوسنتتیک در برابر بار انفجار
11- ارزیابی عملکرد دیوار حائل خاک مسلح با تسلیح کننده های مورب، رویه شیب دار و مهار تسلیح کننده ها
12- بررسی اثر بارگذاری لرزه ای بر تغییر مکان افقی و قائم پانل نما در دیوارهای خاکی مسلح
(MSE WALL)
13- امکان سنجی اجرای دیوار خاک مسلح با ژئوسنتتیک و بررسی موردی آن در جاده ویژه گلستان
14- ارائه الگوی بهینه طراحی دیوار حائل مسلح شده با ژئوسنتتیک تحت اثر بار زلزله
جهت دانلود از لینک زیر استفاده نمایید :

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *