مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه دیوار حائل- سری 4

دیوار حائل و دیوار خاک مسلح

این مجموعه شامل 14 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با دیوارهای حائل و بررسی دیوار خاک مسلح ، بررسی عددی پايداری ديوارهای خاكی مسلح با ژئوسنتتيك ، بررسی عددی رفتار دیوار خاک مسلح با ژئوگرید ، تعیین ضریب شبه استاتیکی دیوار های خاک مسلح، اثر طول و فاصله لایه های ژئوگرید بر عملکرد دیوار حائل خاک مسلح ، مطالعه تغییر شکل دیوارهای خاك مسلح در برابر زلزله ، بهینه سازی دیوارهای حائل خاک مسلح و … می باشد که عناوین مقاله ها به شرح زیر است :
1- بررسی عددی پايداری ديوارهای خاكی مسلح با ژئوسنتتيك

2- استفاده از روش قطعات افقی برای پیش بینی تغییر مکان لرزه ای شیب ها و دیوارهای مسلح

3- بررسی همبستگی، میان پاسخ های لرزه ای دیوار خاک مسلح با پارامتر های اندازه گیری زلزله به منظور پیاده سازی اصول طراحی بر اساس سطح عملکرد

4- مطالعات مقیاس واقعی تأثیر فشار تزریق بر مقاومت بیرون کشیدگی و رفتار خزشی میخهای گروتی در خاك مارن زیتونی

5- بررسی عددی رفتار دیوار خاک مسلح با ژئوگرید

6- اعتبارسنجی روش تحلیل استاتیکی غیر خطی برای محاسبه ی تغییر مکان های لرزه ای سازه های دیوار نگهبان میخ کوبی شده
7- بررسی رفتار لرزه یی دیوارهای حایل خاکی مسلح شده با ژئوسنتتیک ها جهت پیشنهاد ضریب شتاب افقی معادل زلزله برای مدل
8- تعیین ضریب شبه استاتیکی دیوار های خاک مسلح بر اساس عملکرد لرزه یی
9- مدلسازی عددی آزمایش میز لرزان بر روی دیوار های حائل خاکی مسلح شده با تسمه های پلیمری

10- اثر طول و فاصله لایه های ژئوگرید بر عملکرد دیوار حائل خاک مسلح با استفاده از روش اجزای محدود
11- بررسی اثر آتش سوزی تانکر های حمل سوخت بر روی دیوار های حائل خاک مسلح ژئوسنتتیکی (GRS)
12- حدود مجاز جابه جایی دیوار گودهای تسلیح شده به روش میخکوبی بر اساس سطوح خرابی سازه های مجاور گود
13- تعيين فشار فعال استاتيكی وارد شونده بر ديوارهای مسلح شده در خاك های اصطكاكی و چسبنده
14- بهینه سازی دیوارهای حائل خاک مسلح با استفاد از ترکیب الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی
جهت دانلود از لینک زیر استفاده نمایید :

75,000 RIAL – دانلود مقالات

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *