مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه آبشکستگی در پل – سری 1

  • آبشکستگی در پل و پایه های آن

این مجموعه شامل 16 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با آبشکستگی در پل و پایه های آن ، ميزان آبشستگی موضعی در پايه پل ، تخمین عمق آبشکستگی پایه های پل در خاک های غیر چسبنده، شكل پايه و شكاف در كاهش تنشهای برشی آغاز كننده آبشستگی پيرامون پايه های پل ، بررسی هیدرودینامیک جریان حول تک پایه پل قائم دارای طوقه ، شبیه سازی سه بعدی حفره آبشکستگی اطراف تکیه گاه پل با دیواره ی قائم ، تاثیر درصد خاک رس و انرژی تراکم بر آبشستگی پایه پل و … می باشد که عناوین مقاله ها به شرح زیر است :
1- بررسی آزمايشگاهی كاركرد با هم طوق و شكاف بر ميزان آبشستگی موضعی در پايه پل

2- بررسی آزمایشگاهی آبشکستگی آبشکن همراه با پایه های پل بر روی عمق و ابعاد حفره آبشکستگی

3- عملکرد سیستم های مدل در تخمین عمق آبشکستگی پایه های پل در خاک های غیر چسبنده 

4- بررسی عملكرد و كارائی روش برنامه ريزی بيان ژن در برآورد عمق آبشستگی پايه های پل در بسترهای با خاك چسبنده و غير چسبنده
5- مطالعه عددی سه بعدی مدلهاي تركيبی شكل پايه و شكاف در كاهش تنشهای برشی آغاز كننده آبشستگی پيرامون پايه های پل

6- تخمین عمق آبشستگی پایه های پل با استفاده از روشهای آماری و الگوریتمهای هوشمند
7- بررسی هیدرودینامیک جریان حول تک پایه پل قائم دارای طوقه با استفاده از مدلسازیهای عددی، فیزیکی و سیستم پردازش تصویر 
8- تاثیر دبی بر میزان عمق آبشکستگی با ااستفاده از مدل عددی ( مطالعه موردی پل راه آهن تنگ هفت بر روی رودخانه سزار)
9- شبیه سازی سه بعدی حفره آبشکستگی اطراف تکیه گاه پل با دیواره ی قائم با نرم افزار Flow-3d
10- شبیه سازی عددی فرسایش بستر پیرامون پایه های پل با استفاده از دینامیک مش
11- کاربرد صفحات مستغرق در کنترل آبشستگی اطراف پایه های پل مستطیلی با دماغه ی گرد
12- بررسی اثر شمع های فدا شونده، طوق و شکاف به صورت جداگانه و ترکیبی بر میزان آبشستگی موضعی پایه پل
13- پیش بینی عمق آب شستگی اطراف پایه پل با استفاده از ماشین های بردار پشتیبان
14- تاثیر درصد خاک رس و انرژی تراکم بر آبشستگی پایه پل در بستر رسوبی و در حضور تکیه گاه
15- استفاده از روش تکاملی برنامه ریزی بیان ژن در برآورد میزان آبشکستگی پایه های پل در بسترهای غیر چسبنده بر اساس داده های آزمایشگاهی و میدانی
16- بررسی عددی تاثیر صفحات مستغرق بر الگوی جریان اطراف پایه پل
جهت دانلود از لینک زیر استفاده نمایید :

75,000 RIAL – دانلود مقالات

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *